Benjamínci

I na školní rok 2018/19 je kapacita Benjamínků naplněna. Chtěla bych upřesnit pro rodiče pár informací. Žádosti o přijetí můžete i nadále zasílat na klara.holatova@gmail.com. Prozatím si vás zapíšeme do pořadníku a v září bychom vám dali vědět, zda-li se nějaké místo uvolnilo či nikoliv. Do oddílu Benjamínků přijímáme děti mladší pěti let s podmínkou, že musí tohoto věku dovršit v daném školním roce. Potom se věkové rozmezí pohybuje až po prvňáčky. Rodičům prvňáčků však doporučuji, aby se rovnou obrátili na vedení oddílů Vlčat a Světlušek. Opravdu nás moc těší zájem a potom samozřejmě i s těžkým srdcem odmítáme případné další zájemce, ale musíme trvat na stanovené maximální kapacitě, a to především z důvodu zajištění kvalitního programu.

Klára Holatová (vedoucí oddílu)

 

Náš oddíl je určený pro kluky a holčičky od 5 do 7 let. Během roku kromě pravidelných schůzek absolvujeme i několik výletů, přespání v klubovně, či nácvik scének na vánoční besídku a Oheň Sv. Jiří. Odměnou pro všechny členy našeho oddílu je účast na táboře Benjamínků, který se zpravidla koná v půlce července. Během schůzek si nejen hrajeme, nebo něco vyrábíme, ale děti se učí nejzákladnějším skautským dovednostem a hlavně samostatnosti, ohleduplnosti a týmové spolupráci. Velkou část času trávíme v přírodě, proto doporučujeme, aby děti na schůzky nosily vhodné oblečení dle počasí, které si mohou třeba i trochu zašpinit. Schůzky Benjamínků se konají od konce září, každý pátek od 15:30 hod. do 17 hod ve skautské klubovně v Semilech.

 

Vedení

  • Vedoucí oddílu:
  •     Klára Holatová (602 684 380)
  • Zástupci vedoucího:        
  •     Jitka (602 338 241) 
  •     Sluníčko (737 559 974)
  •                                       

Termíny schůzek

Každý pátek od 15:30 do 17:00.
 

Fotografie z akcí

https://benjaminci-semily.rajce.idnes.cz/